Cillit Bang Power Cleaner Nordic Forest - Universal Rengøring 1250ml

Produktfunktioner

  • För flera olika ytor
  • Djuprengöring
  • Fantastisk glans
  • Doft som håller länge

Finns även i: Finns i: 500ml, 750ml och 900 ml sprayflaska

Produktbeskrivning

Cillit Bang Nordic Forest är ett universalrengöringsmedel som rengör på djupet, ger fantastisk glans och kan användas på många olika ytor*. Nordic Forest ger dig en kraftfull rengöring med en frisk, genuin doft som inspirerats av jordens nordliga, vidsträckta skogar. Härlig friskhet som varar upp till 12 timmar. *inklusive ytor som kommer i kontakt med mat, köksbänkar, bord och icke-porösa ytor. Pröva alltid på ett litet, mindre synligt område först för att vara säker på att medlet kan användas på ytan.

http://rbeuroinfo.com/

OUTSPÄDD: För att rengöra mindre ytor, häll lite produkt på en rengöringssvamp eller direkt på ytan som ska rengöras. För ytor som har kontakt med livsmedel, skölj ordentligt med vatten; UTSPÄDD: För att rengöra större ytor, häll 2 korkar i 5L vatten. för ytor i kontakt med mat: Använd endast på hårda icke-porösa ytor och skölj med vatten.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i era minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.