CILLIT BANG OCEAN FRESHNESS – ALLRENGÖRING

Vår ultimata lösning för rengöring av hela hemmet!

Produktfunktioner

  • För många olika ytor*
  • Djuprengöring
  • Fantastisk glans
  • Doft som varar länge

Finns i: 1250ml

Produktbeskrivning

Cillit Bang Ocean Freshness är ett allrengöringsmedel för många olika ytor* som gör rent på djupet och ger fantastisk glans. Ocean Freshness ger dig den välkända Cillit Bang-effekten med en frisk, genuin doft som inspirerats av de mäktiga världshaven. Du får ett rent hem som doftar friskt i upp till 12 timmar*. BANG och smutsen är väck!

*ytor som kommer i kontakt med mat, köksbänkar, bord och icke-porösa ytor.

<5% anioniske tensider, parfym, benzyl salicylate, butyl phenyl methyl
propional, citronellol and hexyl cinnamal.
www.rbeuroinfo.com

OUTSPÄDD: För att rengöra mindre ytor, häll lite produkt på en rengöringssvamp eller direkt på ytan som ska rengöras. För ytor som har kontakt med livsmedel, skölj ordentligt med vatten.

UTSPÄDD: För att rengöra större ytor, häll 2 korkar i 5L
vatten. för ytor i kontakt med mat: Använd endast på hårda
icke-porösa ytor och skölj med vatten.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd
skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i ¬era minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Product Code: 5701092114846