CILLIT BANG FAREWELL LIMESCALE - KALKBORTTAGNING

Vår ultimata rengöringslösning mot kalk!

Produktfunktioner

  • 100 % effektiv mot kalk, tvålrester, rost och smuts
  • Motverkar kalkavlagringar
  • Rengöring som varar länge
  • 100 % återvinningsbart sprayhuvud
  • Använd regelbundet för bästa resultat!

Finns i: 500ml, 750ml & 900ml

Produktbeskrivning

Ägna mindre tid åt städning med Cillit BANG! Supereffektiva Cillit Bang Farväl till kalk tar snabbt bort kalk, tvålrester och smuts från många olika typer av ytor i och utanför ditt hem.BANG och smutsen är väck!Effektivt mot: kalk, tvålrester, rost och smuts*jämfört med tidigare sammansättning för Kalk & smuts

<5% anjontensider, parfym www.rbeuroinfo.com

1. Vrid munstycket till öppet läge. Håll flaskan upprätt 20 cm från ytan som ska rengöras och spraya på den.
2.För vanlig rengöring: Låt verka i max 5 minuter.
3. Skölj noggrant med vatten. Vrid munstycket till stängt läge.

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Product Code: 5701092110725