Cillit Bang Farewell Limescale - Kalkborttagning 750ml

Produktfunktioner

  • Fantastiskt spraymunstycke: 100 % återvinningsbar och dubbelt så effektiv
  • Rengörande ämnen: 100 % kalkborttagning, 100 % smutsborttagning
  • Skyddande ämnen: motverkar nya kalkavlagringar
  • Frisk doft: ger en fruktig, behaglig doft

Finns även i: Finns i: 500ml, 750ml och 900 ml sprayflaska

Produktbeskrivning

Vår supereffektiva Cillit Bang Kalkborttagning tar snabbt bort kalk, tvålrester och smuts från många olika typer av ytor i och utanför ditt hem. Sammansättningen formulan gör att en skyddsfilm bildas på ytorna, vilket motverkar nya fläckar. Kalkavlagringar är ett minne blott!

http://rbeuroinfo.com/

1. Vrid munstycket till öppet läge. Håll flaskan upprätt 20 cm från ytan som ska rengöras och spraya på den.
2. För vanlig rengöring: Låt verka i max 5 minuter.
3. Skölj noggrant med vatten. Vrid munstycket till stängt läge.

Försiktighet: Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Product Code: 5701092110756