Cillit Bang Kitchen Degreaser ECO - Köksrengöring 750ml

Produktfunktioner

  • Fantastiskt spraymunstycke: 100 % återvinningsbar och dubbelt så effektiv
  • Avfettande ämnen: gör rent utan att du behöver gnugga.
  • Rengörande ämnen: 100 % smutsborttagning

Finns även i: Finns i: 500ml, 750ml och 900 ml sprayflaska

Produktbeskrivning

Vår supereffektiva Cillit Bang Köksrengöring gör rent utan att du behöver gnugga. Det går snabbt att ta bort matfläckar, fastbrända matrester och smuts från de flesta ytor i och utanför ditt hem!

http://rbeuroinfo.com/

1. Vrid munstycket till öppet läge. Håll flaskan upprätt 20 cm från ytan som ska rengöras och spraya på den. 2. För vanlig rengöring: Låt verka i max 5 minuter. 3. Skölj noggrant med vatten. Vrid munstycket till stängt läge.

Försiktighet: Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp.