CILLIT BANG ULTRA CLEAN BATHROOM - BADRUMSRENGÖRING

Vår ultimata rengöringslösning för badrum!

Produktfunktioner

  • Fantastiskt spraymunstycke: 100 % återvinningsbar och dubbelt så effektiv
  • Rengörande ämnen: 100 % kalkborttagning, 100 % smutsborttagning
  • Glansmedel: för skinande rena ytor
  • Frisk doft: en frisk doft av hav

Finns i: 500ml & 750ml

Produktbeskrivning

Cillit Bang håller ditt badrum rent och glänsande länge! Med vår kraftfulla rengöringslösning för badrum tar du bort fläckar snabbt och enkelt. Sammansättningen av Ultra Clean Bathroom ger en koncentrerad Cillit Bang-effekt så att du snabbt kan rengöra badrummet från kalk, tvålrester och smuts. Den nya sammansättningen förhindrar dessutom att smutsen får fäste igen.

Passar bra mot alla typer av kalkavlagringar, tvålrester och rost och kan användas på ställen som ofta blir smutsiga, som handfat, kranar i rostfritt stål, bänkar, badkar, toalettstolar, dusch, kaklade väggar, keramiska golvytor och ytor av akrylmaterial och glas. BANG och smutsen är väck!

Effektiv mot: Kalk, tvålrester, rost, smuts

* jämfört med Lime & Grime-sammansättningen mot kalk, tvålrester och rost

<5% nonjontensider, parfym
www.rbeuroinfo.com

1. Vrid munstycket till öppet läge. Håll flaskan upprätt 20 cm från ytan som ska rengöras och spraya på den.
2.För vanlig rengöring: Låt verka i max 5 minuter.
3. Skölj noggrant med vatten. Vrid munstycket till stängt läge.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara korrosivt för metaller. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händer grundligt efter användning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Product Code: 5701092114495