Cillit Bang Ultra Clean Bathroom - Badrumsrengöring 500ml

Cillit Bang Ultra Shine Bathroom håller skinande rent 4 gånger längre*

Produktfunktioner

  • Fantastiskt spraymunstycke: 100 % återvinningsbar och dubbelt så effektiv
  • Rengörande ämnen: 100 % kalkborttagning, 100 % smutsborttagning
  • Glansmedel: för skinande rena ytor
  • Frisk doft: en frisk doft av hav

Finns även i: Finns i: 500ml och 750ml sprayflaska

Produktbeskrivning

Cillit Bang Ultra Clean Badrumsrengöring tar bort fläckar i badrummet utan att du behöver gnugga. Den effektiva Cillit Bang-formeln löser snabbt upp kalk, tvålrester och smuts. Den nya formulan förhindrar dessutom att smutsen får fäste igen. Badrummet blir rent och glänsande – länge!

http://rbeuroinfo.com/

1. Vrid munstycket till öppet läge
2. Spraya skum på ytan och låt verka i några sekunder
3. Rengör, torka och skölj. Låt medlet verka i högst 5 minuter för fläckar som är svåra att få bort och använd en skrubbsvamp

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händer grundligt efter användning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Blanda inte med blekmedel eller andra hushållsprodukter. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar.

Product Code: 5701092114495