Cillit Bang Ultra Cleaning Foam - Rengöringsskum 600ml

Produktfunktioner

  • Rengörande ämnen: effektiv smutsborttagning
  • För bättre resultat: för effektiv sprayning av skum på stora ytor
  • Frisk doft: ger en fruktig, behaglig doft

Finns även i: Finns i: 390 och 600 ml aerosol

Produktbeskrivning

Rengör utan att gnugga med Cillit Bang Active Foam. Tack vare supereffektiva surfaktanter tränger vårt aktiva skum in i och löser upp tvålrester och smuts så att ditt badrum blir glänsande rent utan ansträngning. Aerosolen med fantastisk täckningsförmåga passar perfekt för stora ytor i hemmet. Den går dubbelt så snabbt att applicera som med en pumpflaska*, så du får fantastiskt resultat snabbare. *Jämfört med Cillit Bang Farväl till kalk - Kalkborttagning!

http://rbeuroinfo.com/

1. Skaka behållaren noga före och efter sprayning. Håll förpackningen upprätt, spraya ca 30-40 cm från ytan som ska rengöras
2. Låt skummet verka i 5 minuter så att tvålrester löses upp (10 minuter för svåra fläckar)
3. Skölj noggrant. Torka bort svåra fläckar med en fuktig trasa
4. Rengör munstycket och behållaren efter användning och förvara torrt."

Alcohols, C9-11, Ethoxylated. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Använd endast enligt anvisningar. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/-gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Avsiktligt missbruk genom att medvetet koncentrera och inhalera innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Skummet är lättantändligt. Gå inte nära flammor eller elektriska apparater om inte skummet helt sköljts bort.

Product Code: 5701092107145