CILLIT BANG ULTRA CLEANING FOAM - RENGÖRINGSSKUM

Vår ultimata rengöringslösning för stora ytor!

Produktfunktioner

  • Ultra Cleaning-skum
  • Löser upp tvålrester och smuts
  • Perfekt för stora ytor

Finns i: 390ml & 600ml

Produktbeskrivning

Cillit Bang Magic Bathroom Foam är mer än bara rengöring. Tack vare supereffektiva surfaktanter tränger det aktiva skummet in i och löser upp tvålrester och smuts så att ditt badrum blir glänsande rent utan ansträngning. Aerosolen med fantastisk täckningsförmåga passar perfekt för stora ytor i hemmet. Den går dubbelt så snabbt att applicera som med en pumpflaska*, så du får fantastiskt resultat snabbare och utan att gnugga.

BANG och smutsen är borta!

*Jämfört med Cillit Bang Limescale & Dirt

<5% nonjontensider ,parfym, hexyl cinnamyl aldehyde.
www.rbeuroinfo.com

1. Skaka behållaren noga före och efter sprayning. Håll förpackningen upprätt, spraya ca 30-40 cm från ytan som ska rengöras.
2. Låt skummet verka i 5 minuter så att tvålrester löses upp (10 minuter för svåra fläckar).
3. Skölj noggrant. Torka bort svåra fläckar med en fuktig trasa.
4. Rengör munstycket och behållaren efter användning och förvara torrt.

Extremt brandfarlig. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Använd endast enligt anvisningar. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Avsiktligt missbruk genom att medvetet koncentrera och inhalera innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Skummet är lättantändligt. Gå inte nära flammor eller elektriska apparater om inte skummet helt sköljts bort.

Product Code: 5701092107145