CILLIT BANG ULTRA DISINFECTION FOAM - DESINFEKTIONSSKUM

No image available

Vår ultimata rengöringslösning för stora ytor!

Produktfunktioner

  • Ultra-desinfekterande skum
  • Dödar 99,9 % av alla bakterier
  • Perfekt för stora ytor

Finns i: 600ml

Produktbeskrivning

Cillit Bang Ultra Disinfecting Foam är mer än bara rengöring. Den supereffektiva sammansättningen tränger in i och löser upp tvålrester och smuts så ditt badrum blir glänsande rent utan ansträngning. Aerosolen med överlägsen täckningsförmåga är särskilt lämplig för stora ytor, och appliceringen går dubbelt så snabbt som med en pumpflaska*. Resultatet blir fantastiskt! BANG och smutsen är väck!

*jämfört med Cillit Bang Farväl till kalk

0,115/100g N,N-Dialkyl (C8-10)- N,N-dimethyl, ammoniumklorid, <5% nonjontensider, parfym.
www.rbeuroinfo.com

1. Skaka behållaren noga före och efter sprayning. Håll
förpackningen upprätt, spraya ca 30-40 cm från ytan som ska
rengöras.
2. Vänta upp till 10 min för tuffare fläckar.
3. Skölj med vatten eller torka med en fuktig trasa.
4. Torka torrt efter sköljning om så önskat.

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Använd endast enligt anvisningar. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Avsiktligt missbruk genom att medvetet koncentrera och inhalera innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Skummet är lättantändligt. Gå inte nära flammor eller elektriska apparater om inte skummet helt sköljts bort.

Product Code: 5701092109019