CILLIT BANG BLACK MOULD - MÖGELBORTTAGNING

Vår ultimata desinficerings- och rengöringslösning mot mögel!

Produktfunktioner

  • 10 X mer effektiv mögelborttagning*
  • 100 % effektiv mot mögel och smuts
  • Dödar bakterier
  • Desinficerar utan gnugg
  • 100 % återvinningsbart sprayhuvud

Finns i: 750ml & 900ml

Produktbeskrivning

Ge inte möglet en chans att få fäste i ditt hem – ta bort det direkt med hjälp av Cillit Bang! Vår ultimata rengöringslösning mot mögel innehåller både rengörande och desinficerande ämnen för ett fantastiskt resultat. Rengöringsämnena tar snabbt bort smutsen och desinfektionsmedlet motverkar mögel. Använd Cillit Zero Black Mould i fuktiga och mögliga områden för ett rent och hälsosamt hem.
BANG och Smutsen är väck!

Effektiv mot: mögel, smuts och bakterier

*Jämfört med Cillit Bang Farväl till kalk efter 10 minuters applicering.

Natriumhypochlorit 2,19 % w/w - 22,9 g/L (20 °C), <5% klorbaserade blekmedel, parfym.
www.rbeuroinfo.com

1. Vrid munstycket till öppet läge. Håll flaskan upprätt 20 cm från ytan som ska rengöras och spraya på den.
2. För vanlig rengöring: Låt verka i max 5 minuter. För fullständig desinficering: Låt produkten verka i 15 minuter.
3. Skölj noggrant med vatten. Vrid munstycket till stängt läge.

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara korrosivt för metaller. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Lämna den tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.

Product Code: 5701092112446