CILLIT BANG BLACK MOULD - MÖGELBORTTAGNING

Vår ultimata desinficerings- och rengöringslösning mot mögel!

Produktfunktioner

  • Mögelborttagning**
  • Dödar 99,9 % av alla bakterier och virus
  • Tuff mot fläckar, skonsam mot dina ytor
  • Mindre gnuggning

Finns i: 750ml

Produktbeskrivning

Ge inte möglet en chans att få fäste i ditt hem – ta bort det snabbt och enkelt med hjälp av Cillit Bang! Vår kraftfulla fläcklösning tar bort mögelfläckar och smuts. Trött på att gnugga? Du slipper! Cillit Bang Zero Black Mould ger dig glänsande rena ytor med minimal ansträngning. Använd Cillit Zero Black Mould i fuktiga och mögliga områden för ett rent och hälsosamt hem. BANG och smutsen är borta! Effektivt mot: Mögel, smuts och bakterier

**synligt mögel

Natriumhypochlorit 2,19 % w/w - 22,9 g/L (20 °C), <5% klorbaserade blekmedel, parfym.
www.rbeuroinfo.com

1. Vrid munstycket till öppet läge. Håll flaskan upprätt 20 cm från ytan som ska rengöras och spraya på den. 2. För vanlig rengöring: Låt verka i max 5 minuter. För fullständig desinficering: Låt produkten verka i 15 minuter. 3. Skölj noggrant med vatten. Vrid munstycket till stängt läge.

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Kan vara korrosivt för metaller. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händer grundligt efter användning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala föreskrifter.

Product Code: 5701092112446