CILLIT BANG SUPER CLEANING BLEACH - KLORSPRAY

Vår ultimata hygieniska rengöringslösning!

Produktfunktioner

  • Vår ultimata hygieniska rengöringslösning
  • Tar bort smuts
  • 10X mer rengöringskraft än med endast blekmedel
  • 100 % återvinningsbart sprayhuvud
  • Tuff mot fläckar, skonsam mot dina ytor

Finns i: 500ml & 750ml

Produktbeskrivning

Cillit Bang Superrengöring med blekmedel är vår ultimata rengöringslösning för fläckborttagning. Den supereffektiva sammansättningen lämpar sig väl för användning i badrum och kök, och tar bort vardagsfläckarna från de flesta ytor. Vår sammansättning är tuff mot fläckar men skonsam mot dina ytor. Kombinationen av blekmedel och kraftfulla rengörande ämnen ger dig ett gnistrande rent och fint hem, varje dag.

BANG och smutsen är borta!

Effektivt mot: Smuts och färgstarka fläckar av till exempel vin, te, kaffe eller smink

<5% klorbaserade blekmedel , parfym. http://rbeuroinfo.com/

1. Vrid munstycket till öppet läge. Håll flaskan upprätt 20 cm från ytan som ska rengöras och spraya på den.
2. Låt verka i max 5 minuter för att döda 99,9 % av alla bakterier.
3. Skölj noggrant med vatten. Skölj trasan/svampen noggrant efter användning

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Kan vara korrosivt för metaller. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händer grundligt efter användning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala föreskrifter.

Product Code: 5701092110732