CILLIT BANG SUPER CLEANING BLEACH - KLORSPRAY

Vår ultimata hygieniska rengöringslösning!

Produktfunktioner

  • 10 gånger renare*
  • 100 % effektiv mot smuts
  • 100 % återvinningsbart sprayhuvud

Finns i: 500ml, 750ml & 900ml

Produktbeskrivning

Med Super Cleaning Bleach blir dina ytor skinande rena på nolltid. Supereffektiva Cillit Bang Bleach tar bort de mest envisa fläckar på några sekunder, tack vare sammansättningen med blekmedel. Produkten har tagits fram särskilt för effektiv rengöring av badrumskakel, fogar, badkar, handfat, duschväggar och -draperier, toalettstolar, spishällar, arbetsytor, kylskåpsdörrar, sopkärl, krom och avloppshål. BANG och smutsen är väck!

Effektiv mot: smuts, vardagsfläckar

*jämfört med endast blekmedel

<5% klorbaserade blekmedel, Parfym.
www.rbeuroinfo.com

1. Vrid munstycket till öppet läge. Håll flaskan upprätt 20 cm från ytan som ska rengöras och spraya på den.
2.För vanlig rengöring: Låt verka i max 5 minuter.
3. Skölj noggrant med vatten. Vrid munstycket till stängt läge.

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara korrosivt för metaller. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Lämna den tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.

Product Code: 5701092110763