CILLIT BANG KITCHEN DEGREASER - KÖKSRENGÖRING

Vår ultimata rengöringslösning mot fett!

Produktfunktioner

  • Supereffektiv mot fett
  • Fettborttagning utan gnugg!
  • Verkar på sekunder
  • 100 % återvinningsbart sprayhuvud

Finns i: 500ml & 750ml

Produktbeskrivning

Kökssmuts kan vara svårt att bli av med – men nu finns hjälp att få. Kitchen Degreaser verkar på några sekunder* och tar bort matfläckar, fastbrända matrester och smuts från de flesta ytor i och utanför ditt hem. BANG och smutsen är väck!

Effektiv mot: kökssmuts, fett, matfläckar, fastbrända matrester

*börjar verka inom 20 sekunder

<5% nonjontensider
www.rbeuroinfo.com

1. Vrid munstycket till öppet läge. Håll flaskan upprätt 20 cm från ytan som ska rengöras och spraya på den.
2.För vanlig rengöring: Låt verka i max 5 minuter.
3. Skölj noggrant med vatten. Vrid munstycket till stängt läge.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Product Code: 5701092114174